Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
menu

Trener 1 - Del 2 og 3: SPORTSDANS

Startdato : 03.09.2021 17:00
Sluttdato : 05.09.2021 18:00
Påmeldingsfrist : 20.08.2021 23:59
Oslo - Mer info kommer
 

OBS! Endringene kan forekomme

Kurslærer: Alexandra Kakurina

Pris: 900,-       

Du må være medlem av en klubb i ND for å kunne delta på kurset.Timeplan: (endringene kan forekomme) 

Fredag:

17.00 - 17.30 - Velkommen til Trener 1 Sportsdans, Generell informasjon

17.30 - 21.00 - Grunnleggende prinsipper, Gjennomgang av trinn 

Lørdag

10.00 - 13.00 - Musikkteori

13.00 - 13.45 - Lunsj

13.45 - 18.00 - Gjennomgang av trinn og variasjoner, koreografi 

Søndag

10.00 - 13.00 - Instruksjon i praksis 

13.00 - 13.45 - Lunsj 

13.45 - 18.00 - Instruksjon i praksis, Koreografi øving


Praktisk/muntlig eksamen tar 45 min per deltaker.
Tentativ dato for eksamen 02.-03.Oktober 2021.  Tidspunkt avtales direkte med kursholderen etter gjennomført kurs.


Om kurset:

Trener 1 Delkurs 2 i Sportsdans vil gi deg en innføring i de grunnleggende tekniske prinsippene for sportsdans, musikkteori og koreografi knyttet til de utvalgte dansene som er implementert i kurset. Det er tre standarddanser (Vals, Tango og Quickstep) og tre latindanser (Samba, Cha-cha-cha og Jive).

Delkurs 2 er bygget opp som en forberedelse til Delkurs 3 som innebærer instruksjon, praktiske øvelser knyttet til det å undervise en klasse i sportsdans og en avsluttende praktisk/muntlig eksamen.

Etter endt kurs skal deltakere ha et godt grunnlag for å kunne undervise sportsdans for nybegynnere.

Praktisk/muntlig eksamen tar 45 min per deltaker. Tidspunkt avtales direkte med kursholderen etter gjennomført kurs.

Læringsmål for kurset:

Deltakeren skal etter gjennomført kurs:
- Kunne tilrettelegge fornuftig trening for nybegynnere i Sportsdans
- Kunne benytte enkel korreksjonsmetodikk i undervisningen
- Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne
- Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer med forskjellige målgrupper/aldersgrupper
- Kunne legge opp trening med fornuftig, gradvis progresjon
- Mestre trenerrollen, og kunne videreformidle sin kunnskap om Sportsdans til nybegynnere på en hensiktsmessig måte


For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha: 

- Gjennomført aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs og E-læring)
- Deltatt aktivt på minimum 80% av utdanningen
- Gjennomført 45 timer praksis - Praksisskjema finner du HER

Oversikt over E-Læring moduler som skal være gjennomført før delkurs 2 og 3:


Deltakeren selv lagrer elektronisk eller skriver ut kursbeviset etter fullført modul. Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer, som krysser av for gjennomført E-læring. 

Følg link: kurs.idrett.no

Krav til praksis:  45 timer relevant praksis i en klubb

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 45 timer før du får tildelt Trener 1 kompetansen og blir autorisert som Trener 1.  

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning. 

Praksisskjema sendes som et skannet PDF-dokument på e-post til ND's utdanningsansvarlig innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Det er kursdeltakerens ansvar å få bekreftet at riktig utfylt skjema har blitt mottatt og godkjent av forbundets utdanningsansvarlig.

Praksisskjemaet finner du også under dokumenter: Praksisskjema for Utdanning

Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.

Se mer 
 

Påmeldingsskjema

Deltageravgift
 *
E-post
 *
Gjenta e-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *
Fødselsdato
   *
Region
 *
Klubb
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
Har du gjennomført NIFs felles del 1 på Trener 1 nivå? Oppgi dato (DD.MM.ÅÅ).
 *
Ønsker du å stå på felles trenerliste som publiserers på forbundets sider med din kontakt info (e-post og tlf.nr) som gir mulighet til klubber og regioner å kontakte deg for evt treneroppdrag?
 *
Kommentar
 *

Har du spørsmål?

ss