ONLINE- Trener 1 - Del 2: FREESTYLE og DISCO

Startdato: 20.03.2021 09:00
Sluttdato: 21.03.2021 17:00
Påmeldingsfrist: 17.03.2021 23:59
Online
 
Velkommen til Trener 1- Del 2: Freestyle og Disco!

Kurslærer: Siren Hermansen
Pris: 450,-OBS! Vi følger med på koronasituasjon i landet og hvilke krav myndighetene setter til smittevern våren 2021. Det kan derfor komme endringer på kort varsel.       

Du må være medlem i en klubb i ND for å kunne delta på kurset.
Aldersgrense: Året du fyller 16 år. 


Timeplan: (endringene kan forekomme)

Lørdag:

09.00 - 09.30 - Velkommen og presentasjon

09.30 - 10.30 - Gjennomgang av pensum og eksamensopplegget

10.30 - 11.30 - Historie, grunnleggende prinsipper, stilenes egenart.

11.30 - 12.30 - Kapittelet general definitions

12.30 - 13.00 - lunsj

13.00 - 14.30 - Musikkteori

14.30 - 16.00 - Armer, hode og hopp

16.00 - 16.45 - Dobbel/duo, trio, small groups, teams/formasjoner

16.45 - 17.00 - Avslutning

Søndag

09.00 - 10.30 - Om trenerrollen og formidling

10.30 - 12.30 - Steps and figures (innlæring og praktiske oppgaver)

12.30 - 13.00 - lunsj

13.00 - 14.00 - Oppvarming og uttøying

14.00 - 15.00 - Body movement terms

15.00 - 16.30 - Innføring koreografi, oppbygging, musikalitet

16.30 - 17.00 - Spørsmål, avslutningLæringsmål for kurset:

Deltakeren skal etter gjennomført kurs:
Kunne tilrettelegge fornuftig trening for nybegynnere i freestyle og disco
- Kunne benytte enkel korreksjonsmetodikk i undervisningen
- Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne
- Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer med forskjellige målgrupper/aldersgrupper
- Kunne legge opp trening med fornuftig, gradvis progresjon
- Mestre trenerrollen, og kunne videreformidle sin kunnskap om freestyle og disco til nybegynnere 
på en hensiktsmessig måte (praktisk eksamen)

For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha: 

  • - Gjennomført aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs + E-læring)
  • - Deltatt aktivt på minimum 80% av utdanningen
  • - Gjennomført 45 timer praksis - Praksisskjema finner du HER
  • - Gjennomført alle E-læringsmoduler - Følg link: kurs.idrett.no

Oversikt over E-Læring moduler som skal være gjennomført før delkurs 2 og 3:

Krav til praksis: 45 timer relevant praksis i en klubb. 

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 45 timer før du får tildelt Trener 1 kompetansen og blir autorisert som Trener 1.

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning.

Praksisskjema sendes som et skannet PDF-dokument på e-post til ND's utdanningsansvarlig innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Det er kursdeltakerens ansvar å få bekreftet at riktig utfylt skjema har blitt mottatt og godkjent av forbundets utdanningsansvarlig.

Praksis skjemaet finner du også på forbundets hjemmeside: Praksisskjema for Utdanning

Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis  blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.

Se mer 
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.

Har du spørsmål?