Sportsdans/selskapsdans grunnkurs 8-11 år vår 2021

Sportsdans Grunnkurs 8-10+ år

På dette kurset lærer man enkle basic trinn i både standard og latin danser. Lærer rytme og bevegelser til musikk, samt sette sammen enkle trinn. Passer for både gutter og jenter.

Tirsdag  kl 17.30-18.15

Varighet uke 3 til og med uke 21 - Kurset følger skoleruta og nasjonale fri- og helligdager.

Pris: 900,-  (Rabatt på kr. 100,- ved påmelding før 04.01.21)

Obligatorisk medlemskontingent (Kr. 200,-) for 2021 må krysses av for vårsemester. Kontingenten dekker forsikring og lisens til Norges danseforbund.

 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Klasse / kategori
 *
E-post (Foresatt)
 *
Fornavn (Danser)
 *
Etternavn (Danser)
 *
Mobil
Kjønn (Danser)
 *
Fødselsdato (Danser)
   *
Addresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Dugnad
 *
Klubben er avhengig av at foreldre har mulighet til å stille på dugnad når klubben arrangerer tilstelninger.
Meld på før 04.01.21
Medlemskontingent 2021
 *
Tillatelse til bruk av bilde på sosiale/digitale/ fysiske medier som Facebook, hjemmeside og avisartikler.
 *
 *