Sportsdans intro 5-7 år høst 2019

4 ukers Introkurs i sportsdans 5-7 år

Varighet uke 35 til og med uke 39 

Mulighet for nytt introkurs eller overgang til nybegynner gruppe etter endt kurs.

Innføring i Sportsdans 


Obligatorisk medlemskontingent for 2019 er inklusiv og dekker lisens til Norges danseforbund og forsikring under trening.


 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Klasse / kategori
 *
E-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
Kjønn
 *
Fødselsdato
   *
Addresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Tillatelse til bruk av bilde på sosiale/digitale/ fysiske medier som Facebook, hjemmeside og avisartikler.
 *
 *