Lisens 2019

Norges Danseforbund
 

Under forbundstinget i juni 2018 ble det vedtatt ny ordning for lisensinnkreving gjeldende fra 01.01.2019. I dette skrivet vil dere finne informasjon om vedtakene som ble fattet, samt hvordan disse vil bli innkrevd i årene fremover.


Fra 01.01.2019 må klubber tilknyttet Norges Danseforbund betale en forbundskontigent på 100,- per medlem (tidligere grunnlisens), for alle medlemmer som deltar i organisert aktivitet i regi av klubben, fra og med det året medlemmet fyller 6år.  Unntaksvis studentidrettslag som er lisensiert gjennom studentidretten.
Fra 01.01.2019 vil medlemskontingenten på 3.000kr opphøre for klubbene, denne kontingenten opprettholdes for studentidrettslag.

Utover dette er de resterende lisenser som tidligere.


Konkurranselisens  
Alle dansere som deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund er pålagt til å kjøpe en konkurranselisens for det gjeldene året. Dette er gjeldene fra og med det året danseren fyller 11år. Lisensen er gyldig det inneværende året lisensen blir betalt (kalenderår). Dansere under 11 år er fritatt denne lisensen.
Konkurranselisensen dekker en utvidet forsikring som sikrer at utøveren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

 • Konkurranselisens 11-12 år – 100kr
 • Konkurranselisens 13 år oppover – 300kr


 • Engangslisens 
  Dersom man ikke ønsker å konkurrere hele året, men kun melde seg på enkeltkonkurranser, kan du betale engangslisens for konkurranse. Dette gjøres i registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen. Engangslisens er kun gyldig for den aktuelle konkurransen.
 • Engangslisens -  75kr pr konkurranse.


 • Trenerlisens  
  Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har tatt Danseforbundets trenerutdanning og gir deg blant annet gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet. Lisensen dekker også en utvidet forsikring for som sikrer at treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.
 • Trenerlisens – 350kr 


 • Dommerlisens 
  Dommerlisens er kun aktuell for de som har tatt dommerutdanning i forbundet og dømmer nasjonale og internasjonale konkurranser. Lisensen dekker en utvidet forsikring for som sikrer at dommeren/treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.
 • Dommerlisens – 350kr
 • Dommer og trenerlisens – 500kr (rabatt på kr 200,-)


Spørsmål?
For Spørsmål knyttet til lisens ta kontakt med:
Silje Stave - silje@danseforbundet.no
Anne Cathrine Røste - AnneCathrine@danseforbundet. no

For tekniske spørsmål knyttet til løsningen kontakt support@deltager.no

Se mer 
 

Påmeldingsskjema

Region
 *
Klubb
 *
Navn
 *
Etternavn
 *
E-post
 *
Mobil
Kjønn
 *
Fødselsdato
   *
Lisenstype
 *
Velg hovedgren
 *
Addresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Land
 *
 *

Har du spørsmål?