Lisens 2018

Startdato: 01.01.2018 00:00
Hele landet
 

Det er krav om lisens for å være medlem i en Klubb i Norges Danseforbund

Grunnlisens

Alle medlemmer som deltar i organisert aktivitet i regi av danseklubben skal fra og med det året de fyller 13 år må kjøpe grunnlisens. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, samt å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere, de i verv (styret) og andre medlemmer som utfører oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Konkurranselisens

Konkurranselisens må kjøpes for å delta på konkurranser fra det året du fyller 13 år. Du kan ikke kjøpe konkurranselisens uten å ha kjøpt grunnlisens. Hvis du forsøker kjøpe konkurranselisens uten å ha kjøpt grunnlisens fra før, vil du få beskjed om dette med mulighet til å kjøpe grunnlisens samtidig som du kjøper konkurranselisens. Denne lisensen koster KR 300 for et år.

Konkurranselisens 11-12 år

Konkurranselisens for deltagere mellom 11 og 12 år. Denne lisensen koster KR 100 for et år. Grunnlisens ikke nødvendig.

Engangslisens

Dersom du ikke ønsker å konkurrere hele året, men kun melde deg på enkeltkonkurranser, kan du betale engangslisens for konkurranse. Dette gjøres i registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen. For å kjøpe engangslisens, må du ha gyldig Grunnlisens for det aktuelle kalenderåret.
Engangslisens er kun gyldig for den aktuelle konkurransen. Denne lisensen koster KR 75 pr. konkurranse.

Trenerlisens

Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har tatt Danseforbundets trenerutdanning. og gir deg blant annet gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet. Denne lisensen koster KR 350 for et år.

Dommerlisens

Dommerlisens er en lisens for de som har tatt dommerutdanning i forbundet og dømmer norske og internasjonale konkurranser. Denne lisensen koster KR 350 for et år. 

NB: Dersom man ønsker både Trener- og dommer lisens vil den koste kr 500,- (rabatt på kr 200,-)

For spørsmål rundt lisens


Anne Cathrine Røste; AnneCathrine@danseforbundet.no 

Janne Krågå; Janne@danseforbundet.no

For tekniske spørsmål rundt løsningen, ta kontakt med support@deltager.no

Se mer 
 

Påmeldingsskjema

Region
 *
Klubb
 *
Navn
 *
Etternavn
 *
E-post
 *
Mobil
Kjønn
 *
Fødselsdato
   *
Lisenstype
 *
Velg hovedgren
 *
Addresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Land
 *
 *

Har du spørsmål?