Trener 2 - felles del 1 & 2 - Online

Dato:  03. - 04. Juni 2023 Felles del 1
             10. - 11. Juni 2023 Felles del 2

Kursholder: Raik Tietze

Pris: 1300,-

Påmeldingsfrist: 25 mai 2023

Dette kurset gjennomføres digitalt via Zoom. Deltakeren vil få en e-post med link og informasjon før kursstart.

NB!
Du må være medlem i en klubb i ND for å kunne delta på kurset.
Aldersgrense: Deltaker skal ha fylt 18 år innen utgangen av året.
Deltaker må være autorisert Trener 1.


Tentativ timeplan (endringene kan forekomme)

Del 1:
Lørdag kl. 09:00 - 16:00
Søndag kl. 09:00- 16:00 

Del 2:
Lørdag  kl. 09:00 - 16:00
Søndag kl. 09:00 - 16:00

Pauser vil bli lagt av kursholderen på passende tidspunkter.  
Deltakelsen på begge helgene er obligatorisk for å få godkjent Trener 2. 

Trykk her for utfyllende informasjon om Trener 2


E-Læring: (Vi anbefaler at all e-læring gjennomføres i forkant av kurset for å få mest mulig læringsutbytte) 


For å få autorisasjon som Trener 2 må deltakerne ha: 

  • Gjennomført og bestått alle aktuelle kurs og eksamener (4 delkurs og E-Læring)
  • Deltatt på minimum 80% av utdanningen
  • Gjennomført NIFs Trenerattest
  • Gjennomført 75 timer relevant praksis  - Praksisskjema finner du  HER 

Krav til praksis: 75 timer relevant praksis i en klubb.

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 75 timer før du får tildelt Trener 2 kompetansen og blir autorisert som Trener 2.

Relevant praksis betyr at deltakeren har vært ansvarlig/vært assistent for trening av utøvere i den aktuelle grenen på viderekommende nivå (ikke barnedans/nybegynner).


Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelse for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning. 

Praksisskjema lastes opp via danseforbundet.no som et skannet PDF-dokument innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført.
Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.


Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.Velkommen!

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.