Trener 2 - felles del 1 & 2 - Online

Dato:  03. - 04. Juni 2023 Felles del 1
             10. - 11. Juni 2023 Felles del 2

Kursholder: Raik Tietze

Pris: 1300,-
Dette kurset gjennomføres digitalt via Zoom. Deltakeren vil få en e-post med link og informasjon før kursstart.

NB!
Du må være medlem i en klubb i ND for å kunne delta på kurset.
Aldersgrense: Deltaker skal ha fylt 18 år innen utgangen av året.
Deltaker må være autorisert Trener 1.


Tentativ timeplan (endringene kan forekomme)

Del 1:
Lørdag kl. 09:00 - 16:00
Søndag kl. 09:00- 16:00 

Del 2:
Lørdag  kl. 09:00 - 16:00
Søndag kl. 09:00 - 16:00

Pauser vil bli lagt av kursholderen på passende tidspunkter.  
Deltakelsen på begge helgene er obligatorisk for å få godkjent Trener 2. 

Trykk her for utfyllende informasjon om Trener 2


E-Læring: (Vi anbefaler at all e-læring gjennomføres i forkant av kurset for å få mest mulig læringsutbytte) 


For å få autorisasjon som Trener 2 må deltakerne ha: 

Gjennomført og bestått alle aktuelle kurs og eksamener (4 delkurs og E-Læring)
Deltatt på minimum 80% av utdanningen
Gjennomført NIFs E-lærings moduler
Gjennomført 75 timer relevant praksis  - Praksisskjema finner du  HER 

Krav til praksis: 75 timer relevant praksis i en klubb.

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 75 timer før du får tildelt Trener 2 kompetansen og blir autorisert som Trener 2.

Relevant praksis betyr at deltakeren har vært ansvarlig/vært assistent for trening av utøvere i den aktuelle grenen på viderekommende nivå (ikke barnedans/nybegynner).

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrive for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning.

Praksisskjema sendes som et skannet PDF-dokument på e-post til ND's utdanningsansvarlig innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Det er kursdeltakerens ansvar å få bekreftet at riktig utfylt skjema har blitt mottatt og godkjent av forbundets utdanningsansvarlig.


Velkommen!

 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Deltageravgift
 *
E-post
 *
Gjenta e-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *
Fødselsdato
   *
Region
 *
Klubb
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
Hvilken gren ønsker du å ta sertifisering i?
 *
Har du gjennomført og bestått Trener 1?
 *
ND vil publisere en oversikt over utdannede trenere med kontakt info (e-post og tlf.nr.) som gir mulighet til klubber og regioner å kontakte deg for evt treneroppdrag. Gir du Danseforbundet ditt samtykke om å publisere ditt navn, e-post og tlf.nr på nettsiden?
Jeg samtykker
 *
 *