Trener 2 - Del 3 & 4: FREESTYLE og DISCO

Startdato : 14.10.2023 09:00
Sluttdato : 12.11.2023 17:00
Oslo
Danseklubben Studio 1 - Solheimveien 56, 1473 Lørenskog
 

Kurset er for deg som er autorisert Trener 1 og som  ønsker å være trener for utøvere på viderekommende nivå.

Dato: 

Kurshelg 1 (del 3):  14-15.oktober '23

Kurshelg 2 (del 4): 11-12. november '23

Sted: Danseklubben Studio 1 - Solheimveien 56, 1473 Lørenskog

Kurslærer: Siren Hermansen 

Pris: 1300,-      

Du må være medlem i en klubb i ND for å kunne delta på kurset.
Aldersgrense: Deltaker skal ha fylt 18 år innen utgangen av året.
Deltaker må være autorisert Trener 1.

Påmeldingsfrist: 5 oktober '23


Timeplan (endringene kan forekomme)

Lørdag 14. oktober

09.00-10.00: intro, presentasjon av program og eksamen 

10.00-11.30: dansepedagogikk
11.30-12.00: lunsj
12.00-14.00: steg og teknikk                    

14.00-16.00: koreografi og musikalitet

16.00-17.00: etisk refleksjon, trenerrollen


Søndag 15. oktober

10.30-12.30: koreografi og nivå
12.30-14.30: dansedidaktikk
14.30-16.00: skadeforebyggende trening i danseklassen v/Stine Nedgård 

16.00-17.30: akrobatikk v/Stine Nedgård
17.30-18.30: avslutning


Lørdag 11 . november

09.00-10.00: diskusjon, repetisjon og spørsmål 

10.00-11.30: steg og teknikk
11.30-12.30: undervisning i praksis 

12.30-13.00: lunsj

13.00-14.30: koreografi og musikalitet 

14.30-16.30: praktiske danseøvelser 

16.30-17.00: avslutning og spørsmål


Søndag 12 . november

09.00 - 17.00

Eksaminering av alle kursdeltakere


E-Læring: (Vi anbefaler at all e-læring gjennomføres i forkant av kurset for å få mest mulig læringsutbytte) 


For å få autorisasjon som Trener 2 må deltakerne ha: 

  • Gjennomført og bestått alle aktuelle kurs og eksamener (4 delkurs og E-Læring)
  • Deltatt på minimum 80% av utdanningen
  • Gjennomført NIFs Trenerattest
  • Gjennomført 75 timer relevant praksis  - Praksisskjema finner du  HER 

Krav til praksis: 75 timer relevant praksis i en klubb.

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 75 timer før du får tildelt Trener 2 kompetansen og blir autorisert som Trener 2.

Relevant praksis betyr at deltakeren har vært ansvarlig/vært assistent for trening av utøvere i den aktuelle grenen på viderekommende nivå (ikke barnedans/nybegynner).


Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelse for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Praksisskjema lastes opp via danseforbundet.no som et skannet PDF-dokument innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført.

Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.

Velkommen! Se mer 
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.

Har du spørsmål?