Trener 1 - felles del 1 - Online

Dato: 12. - 13.august 2023

Kursholder: Raik Tietze

Pris: 350,-


Påmeldingsfrist: 1 august 2023

Dette kurset gjennomføres digitalt via Zoom. Deltakeren vil få en e-post med link og informasjon før kursstart.

Du må være medlem i en klubb i ND for å kunne delta på kurset.

Aldersgrense: Deltaker skal ha fylt 16 år innen utgangen av året.


Trykk her for å lese mer om TRENER 1Tentativ timeplan
 (endringene kan forekomme)

  • Lørdag kl. 09.00 - 16.00
  • Søndag kl. 09.00- 16.00

Pauser vil bli lagt av kursholderen på passende tidspunkter. 

Deltakelsen på begge dagene er obligatorisk for å få godkjent Trener 1.

E-læring(Vi anbefaler at all e-læring gjennomføres i forkant av kurset for å få best mulig læringsutbytte)


Modulen "Barneidrettens verdigrunnlag" (E-læring) er obligatorisk og skal gjennomføres før første kursdag.

Man lagrer/skriver selv ut kursbeviset etter fullført modul. Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer, som krysser av for gjennomført E-læring.


For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha: 

  •  Gjennomført aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs + E-læring)
  •  Deltatt aktivt på minimum 80% av utdanningen
  •  Gjennomført 45 timer praksis 

 Gjennomført NIFs Trenerattest

Krav til praksis45 timer relevant praksis i en klubb.

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema (Dette finner du her). En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangler blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning.

Praksisskjema sendes som et skannet PDF-dokument på e-post til ND's utdanningsansvarlig innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Deltageravgift
 *
E-post
 *
Gjenta e-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *
Fødselsdato
   *
Region
 *
Klubb
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
Hvilken gren ønsker du å ta sertifisering i?
 *
ND vil publisere en oversikt over utdannede trenere med kontakt info (e-post og tlf.nr.) som gir mulighet til klubber og regioner å kontakte deg for evt treneroppdrag. Gir du Danseforbundet ditt samtykke om å publisere ditt navn, e-post og tlf.nr på nettsiden?
Jeg samtykker
 *
 *