Trener 1 - felles del 1 - Online

Dato: 12. - 13.august 2023

Kursholder: Raik Tietze

Pris: 350,-

Påmeldingsfrist: 1 august 2023

Dette kurset gjennomføres digitalt via Zoom. Deltakeren vil få en e-post med link og informasjon før kursstart.

Du må være medlem i en klubb i ND for å kunne delta på kurset.

Aldersgrense: Deltaker skal ha fylt 16 år innen utgangen av året.


Trykk her for å lese mer om TRENER 1


Tentativ timeplan (endringene kan forekomme)

  • Lørdag kl. 09.00 - 16.00
  • Søndag kl. 09.00- 16.00

Pauser vil bli lagt av kursholderen på passende tidspunkter. 

Deltakelsen på begge dagene er obligatorisk for å få godkjent Trener 1.

E-læring(Vi anbefaler at all e-læring gjennomføres i forkant av kurset for å få best mulig læringsutbytte)


Modulen "Barneidrettens verdigrunnlag" (E-læring) er obligatorisk og skal gjennomføres før første kursdag.

Man lagrer/skriver selv ut kursbeviset etter fullført modul. Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer, som krysser av for gjennomført E-læring.


For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha: 

  • Gjennomført aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs + E-læring)
  • Deltatt aktivt på minimum 80% av utdanningen
  • Gjennomført 45 timer praksis 
  • Gjennomført NIFs Trenerattest

Krav til praksis45 timer relevant praksis i en klubb.

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema (Dette finner du HER). 

En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangler blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning.

Praksisskjema lastes opp via danseforbundet.no som et skannet PDF-dokument innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført.
Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.


Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.