Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
menu

Trener 1 - Del 2 og 3: Street Styles

Ålesund - Sula Danseklubb
Mausavågvegen 32, 6036 Mauseidvågen
 


Velkommen til Trener 1 - Del 2 og 3 Street styles 


Fredag 23.09 kl. 17:00-21:00

Søndag 25.09 kl . 14:00-22:0

Mandag 26.09 kl . 17:00-22:00

Om kurset:
Trener 1 Delkurs 2 vil gi deg en innføring i de grunnleggende tekniske prinsippene i Hip Hop. Musikkteori og koreografi knyttet til de utvalgte dansestilene. 
Delkurs 2 er bygget opp som en forberedelse til Delkurs 3 som innebærer instruksjon, praktiske øvelser knyttet til det å undervise en klasse i Hip Hop og en avsluttende praktisk/muntlig eksamen.
Etter endt kurs skal deltakere ha et godt grunnlag for å kunne undervise i Street Styles for nybegynnere.

Sted: Sula Danseklubb  - Mausavågvegen 32, 6036 Mauseidvågen,  Ålesund

Du må være medlem i en klubb i Norges Danseforbund for å kunne delta på kurset.
Aldersgrense: Året du fyller 16 år.

Pris: 900,-    

Region Midt ønsker å dekke deltaker avgift for sine medlemmer. Dersom du er medlem av en klubb i Region Midt  kan du sende refusjonskrav etter gjenomført og bestått eksamen. Ta kontakt med ndrm@dansing.no

Kurslærer: Huyen Brown

Tentativ timeplan:

  • Fredag 23.09 

17:00-21:00 - Musikkteori og musikkbruk

  • Søndag 25.09 

14:00-16:00 Del 2: Fagterminologi grunnsteg (praktisk og teoretisk)

16:00-17:00 pause

17:00-22:00 Del 2 : fortsetter

  • Mandag 26.09  

17:00-22:00 Del 3 med eksamen


Trykk her for å lese mer om TRENER 1

Læringsmål for kurset:

Deltakeren skal etter gjennomført kurs:
- Kunne tilrettelegge fornuftig trening for nybegynnere 
- Kunne benytte enkel korreksjonsmetodikk i undervisningen
- Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne
- Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer med forskjellige målgrupper/aldersgrupper
- Kunne legge opp trening med fornuftig, gradvis progresjon
- Mestre trenerrollen, og kunne videreformidle sin kunnskap til nybegynnere på en hensiktsmessig måte (praktisk eksamen)

For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha: 
- Gjennomført aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs + E-læring)
- Deltatt aktivt på minimum 80% av utdanningen
- Gjennomført 45 timer praksis - Praksisskjema finner du HER
- Gjennomført alle E-læringsmoduler og Trenerattesten

Følg link: kurs.idrett.no

Oversikt over E-Læring moduler som skal være gjennomført før delkurs 2 og 3:


Krav til praksis: 45 timer relevant praksis i en klubb.

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 45 timer før du får tildelt Trener 1 kompetansen og blir autorisert som Trener 1.

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning.

Praksisskjema sendes som et skannet PDF-dokument på e-post til ND's utdanningsansvarlig innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Det er kursdeltakerens ansvar å få bekreftet at riktig utfylt skjema har blitt mottatt og godkjent av forbundets utdanningsansvarlig.

Praksisskjemaet finner du også under dokument siden: Praksisskjema for Utdanning

Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis  blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.


Se mer 
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.

Har du spørsmål?