Trener 1 - Del 2 og 3: SPORTSDANS

Kurslærer: Alexandra K Sandaker

Tidspunkt: Fredag 28. Oktober - Søndag 30. Oktober 2022

Pris: 900,-       

Sted:  Cecilie Thoresens vei 9, 1153 Oslo

Aldersgrense:  Året du fyller 16 år

Du må være medlem av en klubb i ND for å kunne delta på kurset.


Om kurset:

Trener 1 Delkurs 2 i Sportsdans vil gi deg en innføring i de grunnleggende tekniske prinsippene for sportsdans, musikkteori og koreografi knyttet til de utvalgte dansene som er implementert i kurset. Det er tre standarddanser (Vals, Tango og Quickstep) og tre latindanser (Samba, Cha-cha-cha og Jive).

Delkurs 2 er bygget opp som en forberedelse til Delkurs 3 som innebærer instruksjon, praktiske øvelser knyttet til det å undervise en klasse i sportsdans og en avsluttende praktisk/muntlig eksamen.

Etter endt kurs skal deltakere ha et godt grunnlag for å kunne undervise sportsdans for nybegynnere.

Praktisk/muntlig eksamen tar 45 min per deltaker. Tidspunkt avtales direkte med kursholderen etter gjennomført kurs.


Timeplan: (endringene kan forekomme) 

Fredag:

17.00 - 17.30 - Velkommen til Trener 1 Sportsdans, Generell informasjon

17.30 - 21.00 - Grunnleggende prinsipper, Gjennomgang av trinn 

Lørdag:

10.00 - 13.00 - Musikkteori

13.00 - 13.45 - Lunsj

13.45 - 18.00 - Gjennomgang av trinn og variasjoner, koreografi 

Søndag:

10.00 - 13.00 - Instruksjon i praksis 

13.00 - 13.45 - Lunsj 

13.45 - 18.00 - Instruksjon i praksis, Koreografi øving


Praktisk/muntlig eksamen tar 45 min per deltaker.
Tentativ dato for eksamen 11.Desember 2022.  Tidspunkt avtales direkte med kursholderen etter gjennomført kurs. Det er mulig å tilpasse eksamensdato etter avtale med kursholderen. 


Læringsmål for kurset:

Deltakeren skal etter gjennomført kurs:
- Kunne tilrettelegge fornuftig trening for nybegynnere i Sportsdans
- Kunne benytte enkel korreksjonsmetodikk i undervisningen
- Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne
- Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer med forskjellige målgrupper/aldersgrupper
- Kunne legge opp trening med fornuftig, gradvis progresjon
- Mestre trenerrollen, og kunne videreformidle sin kunnskap om Sportsdans til nybegynnere på en hensiktsmessig måte


For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha: 

- Gjennomført aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs og E-læring)
- Deltatt aktivt på minimum 80% av utdanningen
- Gjennomført 45 timer praksis - Praksisskjema finner du HER

Oversikt over E-Læring moduler som skal være gjennomført før delkurs 2 og 3:


Deltakeren selv lagrer elektronisk eller skriver ut kursbeviset etter fullført modul. Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer, som krysser av for gjennomført E-læring. 
Følg link: kurs.idrett.no

Krav til praksis:  45 timer relevant praksis i en klubb. 

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 45 timer før du får tildelt Trener 1 kompetansen og blir autorisert som Trener 1.  

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning. 

Praksisskjema sendes som et skannet PDF-dokument på e-post til ND's utdanningsansvarlig innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Det er kursdeltakerens ansvar å få bekreftet at riktig utfylt skjema har blitt mottatt og godkjent av forbundets utdanningsansvarlig.

Praksisskjemaet finner du også NDs nettside under DOKUMENTER

Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.