Trener 1 - Del 2 og 3: SPORTSDANS

Startdato : 08.03.2024 17:00
Sluttdato : 10.03.2024 18:00
Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Sognsvn. 73, 0854 Oslo
 

Påmeldingsfrist: 01. mars '24


Kurslærer: Alexandra K. Sandaker

Tidspunkt: Fredag 08. Mars - Søndag 10. Mars 2024

Pris: 900,-       

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion -  Sognsvn, 73, 0854 Oslo
Aldersgrense:  Året du fyller 16 år

Du må være medlem av en klubb i ND for å kunne delta på kurset.


Om kurset:

Trener 1 Delkurs 2 i Sportsdans vil gi deg en innføring i de grunnleggende tekniske prinsippene for sportsdans, musikkteori og koreografi knyttet til de utvalgte dansene som er implementert i kurset. Det er tre standarddanser (Vals, Tango og Quickstep) og tre latindanser (Samba, Cha-cha-cha og Jive).

Delkurs 2 er bygget opp som en forberedelse til Delkurs 3 som innebærer instruksjon, praktiske øvelser knyttet til det å undervise en klasse i sportsdans og en avsluttende praktisk/muntlig eksamen.

Etter endt kurs skal deltakere ha et godt grunnlag for å kunne undervise sportsdans for nybegynnere.

Praktisk/muntlig eksamen tar 45 min per deltaker. Tidspunkt avtales direkte med kursholderen etter gjennomført kurs.


Timeplan: (endringene kan forekomme) 

Fredag:

17.00 - 17.30 - Velkommen til Trener 1 Sportsdans, Generell informasjon

17.30 - 21.00 - Grunnleggende prinsipper, Gjennomgang av trinn 

Lørdag:

10.00 - 13.00 - Musikkteori

13.00 - 13.45 - Lunsj

13.45 - 18.00 - Gjennomgang av trinn og variasjoner, koreografi 

Søndag:

10.00 - 13.00 - Instruksjon i praksis 

13.00 - 13.45 - Lunsj 

13.45 - 18.00 - Instruksjon i praksis, Koreografi øving


Praktisk/muntlig eksamen tar 45 min per deltaker.
Tentativ dato for eksamen 22- 23 mars 2024.  Tidspunkt avtales direkte med kursholderen etter gjennomført kurs. Det er mulig å tilpasse eksamensdato etter avtale med kursholderen. 


Læringsmål for kurset:

Deltakeren skal etter gjennomført kurs:
- Kunne tilrettelegge fornuftig trening for nybegynnere i Sportsdans
- Kunne benytte enkel korreksjonsmetodikk i undervisningen
- Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne
- Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer med forskjellige målgrupper/aldersgrupper
- Kunne legge opp trening med fornuftig, gradvis progresjon
- Mestre trenerrollen, og kunne videreformidle sin kunnskap om Sportsdans til nybegynnere på en hensiktsmessig måte


For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha: 

- Gjennomført aktuelle kurs og eksamener ( 3 delkurs og e-læring)
- Deltatt aktivt på minimum 80% av utdanningen
- Gjennomført 45 timer praksis 

Oversikt over E-Læring moduler som skal være gjennomført før delkurs 2 og 3:


Deltakeren selv lagrer elektronisk eller skriver ut kursbeviset etter fullført modul. Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer for godkjenning av gjennomføring.  
Følg link: kurs.idrett.no


Krav til praksis:  45 timer relevant praksis i en klubb. 

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 45 timer før du får tildelt Trener 1 kompetansen og blir autorisert som Trener 1.  


Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema (Dette finner du HER).

En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangler blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Praksisskjema lastes opp via danseforbundet.no som et skannet PDF-dokument innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført.

https://www.danseforbundet.no/trenere-dommere/utdanning/trenerutdanning/levering-av-praksisskjema


Det er kursdeltakerens ansvar å få bekreftet at riktig utfylt skjema har blitt mottatt og godkjent av forbundets utdanningsansvarlig.

Praksisskjemaet finner du også NDs nettside under 

Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.

Se mer 
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.

Har du spørsmål?