Trener 1 - Del 2 og 3: LINE DANCE

Kurslærer: Yvonne Sevre

Tidspunkt:  Fredag 15. September  - Søndag 17. September  2023

Pris: 900,-       

Sted: Sandbekkhallen - lokaler til Nero Sportsdansere.

Adresse: Blystadvegen 12, 2006 Løvenstad


Påmeldingsfrist: 07 .09. 23


Aldersgrense:  Året du fyller 16 år

Du må være medlem i Norges Danseforbund for å kunne delta på kurset.


Om kurset:

Trener 1 Delkurs 2 vil gi deg en innføring i de grunnleggende tekniske prinsippene for Line Dance, musikkteori og koreografi knyttet til de utvalgte stilene som er implementert i kurset.

Delkurs 2 er bygget opp som en forberedelse til Delkurs 3 som innebærer instruksjon, praktiske øvelser knyttet til det å undervise en Line Dance klasse og en avsluttende praktisk/muntlig eksamen.

Etter endt kurs skal deltakere ha et godt grunnlag for å kunne undervise Line Dance for nybegynnere.


Timeplan: (endringene kan forekomme) 

Fredag: 17.00 - 21.00 

Lørdag: kl. 10.00 - 18.00 

Søndag: kl.10.00 - 18.00 


Læringsmål for kurset:

Deltakeren skal etter gjennomført kurs:
- Kunne tilrettelegge fornuftig trening for nybegynnere
- Kunne benytte enkel korreksjonsmetodikk i undervisningen
- Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne
- Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer med forskjellige målgrupper/aldersgrupper
- Kunne legge opp trening med fornuftig, gradvis progresjon
- Mestre trenerrollen, og kunne videreformidle sin kunnskap til nybegynnere på en hensiktsmessig måte


For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha: 

- Gjennomført aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs og E-læring)
- Deltatt aktivt på minimum 80% av utdanningen
- Gjennomført 45 timer praksis - Praksisskjema finner du HER

Oversikt over E-Læring moduler som skal være gjennomført før delkurs 2 og 3:


Deltakeren selv lagrer elektronisk eller skriver ut kursbeviset etter fullført modul. Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer, som krysser av for gjennomført E-læring. 
Følg link: kurs.idrett.no

Krav til praksis:  45 timer relevant praksis i en klubb. 

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 45 timer før du får tildelt Trener 1 kompetansen og blir autorisert som Trener 1.  

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning. 

Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Praksisskjema lastes opp via danseforbundet.no som et skannet PDF-dokument innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført.


Det er kursdeltakerens ansvar å få bekreftet at riktig utfylt skjema har blitt mottatt og godkjent av forbundets utdanningsansvarlig.

Praksisskjemaet finner du også NDs nettside under DOKUMENTER

Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.