Trener 1 - Del 2 og 3: FREESTYLE og DISCO

Bergen - Diamond Dance
Ulsmågvegen 12-14, 5226 Nesttun
 


Dato: 04-06 oktober 2024

Sted: Bergen - Danseklubb Diamond Dance - Ulsmågvegen 12-14, 5226 Nesttun
Pris: 900,- (eksamensavgiften inkludert) 

Kurslærer: Siren Hermansen

Påmeldingsfrist: 25.09.24

Du må være medlem i en klubb i ND for å kunne delta på kurset.
Aldersgrense: Året du fyller 16 år.

Kurset går over en helg. Eksamen avholdes helgen 26/27 oktober '24. Tidspunkt avtales direkte med kursholderen etter gjennomført kurs. 

Foreløpig tidsplan:

  • 04.oktober kl. 17.00 - 21.00
  • 05.oktober kl. 09.00 - 17.00
  • 06.oktober kl. 09.00 - 17.00 
                                                                        

OM KURSET:

Trener 1 Delkurs 2 skal gi en innføring i de grunnleggende tekniske prinsippene for Freestyle og Disco, musikkteori og koreografi knyttet til de utvalgte stilene som er implementert i kurset.

Delkurs 2 er bygget opp som en forberedelse til Delkurs 3 som innebærer instruksjon, praktiske øvelser knyttet til det å undervise en klasse og en avsluttende praktisk/muntlig eksamen. Etter endt kurs skal deltakere ha et godt grunnlag for å kunne undervise nybegynnere i Feestyle og Disco.

                                                       

LÆRINGSMÅL:

Deltakeren skal etter gjennomført kurs:
- Kunne tilrettelegge fornuftig trening for nybegynnere i freestyle og disco
- Kunne benytte enkel korreksjonsmetodikk i undervisningen
- Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne
- Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer med forskjellige målgrupper/aldersgrupper
- Kunne legge opp trening med fornuftig, gradvis progresjon
- Mestre trenerrollen, og kunne videreformidle sin kunnskap om freestyle og disco til nybegynnere på en hensiktsmessig måte (praktisk eksamen)


For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha: 
- Gjennomført aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs + E-læring)
- Deltatt aktivt på minimum 80% av utdanningen
- Gjennomført 45 timer praksis
- Gjennomført alle E-læringsmoduler


Oversikt over E-Læring moduler: (kurs.idrett.no)

Krav til praksis: 45 timer relevant praksis i en klubb.

Praksisskjema lastes opp via danseforbundet.no som et skannet PDF-dokument innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført.

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema (Dette finner du HER).

En time defineres som 45 minutter.

Relevant praksis betyr undervisning relatert til den aktuelle grenen. 

Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangler blir det sendt i retur. 

Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning. 

Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.


Trykk her for å lese mer om TRENER 1

Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.

Se mer 
 

Påmeldingsskjema

Deltageravgift
 *
E-post
 *
Gjenta e-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *
Fødselsdato
   *
Region
 *
Klubb
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
Har du gjennomført Trener 1 - fellesdel 1?
 *
Ønsker du å stå på felles trenerliste som publiserers på forbundets sider med din kontakt info (e-post og tlf.nr) som gir mulighet til klubber og regioner å kontakte deg for evt treneroppdrag?
 *
 *

Har du spørsmål?