NM I FREESTYLE OG SLOW - 6. og 7. MAI

UNIQUE DANSEKLUBB I SAMARBEID MED NORGES DANSEFORBUND INVITERER TIL

NM 2023

I FREESTYLE OG SLOW -FDJ 4

Konkurransen blir avholdt 6. og 7. mai 2023

i Skedsmohallen

Konkurransen gjennomføres over 2 dager for alle u/11 år og alle over 11 år (6. og 7. mai)

Dørene åpner begge dager 09.00 Startnummer må hentes minimum 45 minutter før oppsatt starttid i u/11-klassene, og minst en time før i o/11-klassene.

FORELØPIG TIMEPLAN - ENDRINGER VIL KOMME ETTERHVERT SOM PÅMELDINGENE KOMMER INN

LØRDAG

Under 11 år 

10:00 - - Freestyle Dobbel

10:30 - - Slow singel

12:00 - - Freestyle Grand Prix - Antrekk er Rødt, hvitt og blått

12:15 - - Team

12:30 - - Premieutdeling u/11 år

Over 11 år 

13:00 - - Freestyle dobbel - åpen klasse & mester

13:30 - - Slow singel - Rekrutt/Litt Øvet/ Mester

15:30 - - Premieutdeling

15:45 - - Freestyle grand Prix - Antrekk er Rødt, hvitt og blått

16:45 - - Premieutdeling

17:00 - - Team

18:00 - - Premieutdeling

18:15 - - Freestyle dobbel - champ & elite

19:15 - - Slow singel - champ & elite

21:45 - - Premieutdeling


SØNDAG

Under 11 år

10:00 - - Slow dobbel

10:15 - - Freestyle singel

13:00 - - Premieutdeling u/11 år

Over 11 år

13:30 - - Slow dobbel - åpen klasse & mester

14:00 - - Freestyle singel - rekruttering, litt øvet & mester

16:30 - - Premieutdeling

16:45 - - TEAMMATCH

17:30 - - Slow dobbel - champ & elite

18:00 - - Premieutdeling

18:15 - - Freestyle singel - champ & elite

21:30 - - Premieutdeling

Påmelding:
NB! All påmelding er bindende. Betaling for billetter refunderes dessverre ikke!


Ved påmelding av dobbel eller TEAM er det kun en av deltageren som skal melde på for begge danserne.

Hvis det oppstår tekniske problemer med å få gjennomført påmeldingen, anbefaler vi deg å følge DNB sin guide.
Tekniske problemer utover dette henvises til https://www.deltager.no/nav.aspx?id=376

  • Startkontingent - priser:
    Kr. 120,- pr start for Singel.
    Kr. 240,- pr start for Dobbel (Kr. 120,- pr deltager)
  • Kr. 120,- pr. start for Grand Prix - Antrekk er rødt, hvitt og blått
  • Kr. 400,- pr. start for Team (kun 1 person melder på teamet)
  • Påmeldingsgebyr kr. 30,- uansett antall starter


Mer informasjon finner du på: https://www.facebook.com/events/891977844848205

Inngangsbillett publikum:
● Voksen (f.o.m. 13 år) kr. 130,-
● Barn og honnør kr. 60,-

Vi minner om at det er ikke lov å ha med dyr inn i hallen.


Påmeldingsfrist: Fredag 21.04.2022 kl. 23.00 (etteranmelding mot et forhøyet gebyr er mulig frem til tirsdag 23.04.2021 kl. 23:00)


Lykke til!

Hilsen Unique Danseklubb

KONKURRANSELISENS: Norges Danseforbund har innført konkurranselisens for alle som deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund. Klubbene er ansvarlig for at alle deltagere har gyldig lisens.

 Følgende prisstruktur gjelder for konkurranselisensen:

- Fra det året du fyller 13 år: kr 300,-

- Fra det året du fyller 11 år: kr 100,-

- Førstegangsstartende: Gratis - Engangslisens: kr 85,- (gjelder de som kun ønsker å delta på et fåtalls konkurranser – gir startberettigelse)

LISENS MÅ INNLØSES FØR PÅMELDING 


 

 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Påmelding
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-post
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
Kjønn
 *
Fødselsdato
   *
Region
 *
Klubb
 *
Aldersklasse
 *
Alder på konkurransedagen
 *
Det er kun anledning til å registrere barnet som 1. gangs startende hvis man ikke har deltatt på konkurranser tidligere.
Freestyle Singel
NB!! All påmelding til konkurransen er bindende! Startavgift refunderes ikke ved avmelding.
Det er kun anledning til å registrere barnet som 1. gangs startende hvis man ikke har deltatt på konkurranser tidligere.
Slow singel
Freestyle Team (Kun 1 person melder på for hele teamet)
Kommentar til arrangør
 *