Kurspåmelding høst 2024 Unique Danseklubb

Vi ønsker hjertelig velkommen til høstsesongen 2024! Sesongen vil bli full av dans, akrobatikk, glede og nye utfordringer for danserne.

Vi håper dere finner et kurs som passer til deg/barnet ditt.  

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende og at kursavgiften ikke vil bli refundert 

Er du usikker på om dette er noe for deg eller barnet ditt,  foreslår vi at du/de tar en prøvetime før påmelding. Prøvetimen er helt gratis. 
Gi instruktøren bekjed om at du/de ønsker en prøvetime eller send oss en mail. Ønsker du/de å gå videre etter dette, må du/de meldes på via påmeldingsskjemaet lengre ned på siden her.

Kursoppstart

Oppstart av alle sesongkurs: uke 33 - mandag 12.8.

Oppstart av alle 16 ukers barne- og ungdomskurs: Uke 33 - mandag 12.8.

I uke 33 og 34 har vi prøveuker, hvor man kan komme og prøve så mange kurs man ønsker helt gratis. Dette er ment som et positivt tilbud, slik at man enklere skal kunne velge et kurs man vet du/barnet ditt kommer til å like. For å kunne få danse videre etter uke 34, må du/barnet ditt være påmeldt de aktuelle kurse(ne).

Avmelding av kurs

Påmelding er bindende. Innbetalt kursbeløp refunderes kun dersom avmelding skjer innen prøveukenes utløp. Refusjon belastes med kr. 100,- i administrasjonsgebyr. Merk at påmeldingsgebyr, medlemsavgift til klubben og lisens ikke refunderes.

FORBUNDSKONTIGENT

Det er krav om Forbundskontigent for å kunne utøve idrett i Norges Danseforbund.

For å kunne delta på organisert idrett gjennom Norges Danseforbund må alle deltagere over 6 år betale en Forbundskontigent/grunnlisens. Forbundskontigenten er på kr. 100,- og gjelder fra 01.01 - 31.12.

NB! For å ta del i våre aktiviteter MÅ du være medlem av klubben. Ettersom dette er en idrettsklubb, krever dette at man er medlem.

Medlemsavgift er på kr 175,- pr. kalenderår (1. januar til 31. desember). Medlemsavgiften er en fast sats som betales til din medlemsklubb/ idrettslag (myndighetskrav). 

Denne blir automatisk lagt inn når du kommer til betaling under påmeldingen.

Har du ytterligere spørsmål ber vi deg  om å sende oss en e-post på : [email protected]


Velkommen til Unique Danseklubb!

 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Fornavn (danser)
 *
Klasse / kategori
 *
Etternavn (danser)
 *
Navn på foresatt (for dansere under 18 år)
 *
Mobil (danser, eller foresatt dersom danser er under 18)
 *
Mobil til foresatt nr. 2 (for dansere under 18 år)
E-post (danser, eller foresatt nr. 1 dersom danser er under 18)
 *
Gjelder fra 01.01-31.12
Medlemskontigent - ikke medlemmer (obligatorisk)
 *
Medlemskontigent er en fast sats som betales til din medlemsklubb/ idrettslag (myndighetskrav).
Alder på danser?
 *
Fødselsdato på danser
   *
Gateaddresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
MRK! KURSENE VIDERE UNDER ER SESONGKURS. NB! - Til dere som skal ha VIP abonnement - dere MÅ krysse av alle kursene som datteren/sønnen skal være med på. Dette for at de skal komme med på instruktørens liste.
Hvilke type kurs har du valgt?
 *
SØSKENRABATT - PÅMELDING AV SØSKEN For påmelding av søsken er det rabatterte priser. DET ER IKKE RABATT FOR BARN NR. 1 som meldes på (Barnet med høyest avgift). Det skal derfor IKKE velges søskenrabatt for det første barnet som registreres. Eks. Du har 2 barn/søsken som skal meldes på kurs. Barn 1/Søsken 1 (Barnet med høyest avgift) betaler man full pris for. Fyll ut alle felter. Velg deretter MELD PÅ PARTNER for å starte registreringen av Barn nr. 2/ Søsken nr. 2 Under registeringen for dette barnet velger du SØSKENRABATT og type kurs barnet skal meldes på 12 eller 16-uker/sesongkurs/VIP. søskenrabatten blir lagt inn på den endelige summen når du kommer til betaling. Trykk deretter MELD DEG PÅ som tar deg videre til betalingen
Søskenrabatt (Gjelder ikke første påmeldte danser/søsken.)
Opplever du noen problemer eller er usikker på om du gjør dette riktig send oss en e-post på [email protected] så avtaler vi et tidspunkt for en gjennomgang. Vi hjelper deg så gjerne!
Kommentarer/informasjon til arrangør
Når du er ferdig med registrering av danser trykk linken "MELD DEG PÅ" for å gå til betaling. NB! gjelder ikke om du skal melde på søsken å få søskenrabatt. Skal søsken registreres må du velge "LEGG TIL PARTNER (E) når alle søsken er registrer, trykk "MELD DEG PÅ"
Reservasjon mot fotografering av deltager under treningsaktivitet
 *
Hvordan fant du frem til Unique Danseklubb?
 *
 *
At Unique Danseklubb er en idrettklubb i Norges Danseforbund og NIF. Dette er en ikke-kommersiell virksomheter drevet at frivillige og foreldre. Samtidig inneforstått at man kan i enkelte tilfeller bli forepurt om deltakelse på dugnadsarbeid.
Kampanjekode
 
 *