Dommer- og Trenerlisens 2023

Du kan på denne siden innløse din trener- og/eller dommerlisens for 2023!


Trenerlisens
Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har godkjent Norges Danseforbunds trenerutdanning og gir gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet og rabatt på forbundets seminarer. 

Trenerlisens inkluderes i Dommerlisensen for de trenere som løser Dommerlisens - fra og med 1 januar 2023.


Dommerlisens
Dommerlisens er kun aktuell for de som har godkjent dommerutdanning i Norges Danseforbund og som ønsker å dømme nasjonale og/eller internasjonale konkurranser. Innløst dommerlisens gir gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet og rabatt på forbundets seminarer.


Pris:
Trenerlisens – 350 NOK
Dommerlisens - 350 NOK

Dommerlisens må innløses innen 1. februar for å kunne bli tatt ut som dommer i løpet av inneværende år.

 

For deg med 2 eller flere lisenser: 

Norges Danseforbund ønsker å støtte norske dommere som innehar en eller flere ulike internasjonale dommerlisenser i tillegg til de norske. Vi tilbyr derfor 3 ulike lisenspakker, som vil kunne redusere den totale utgiften til dommeren. Se nedenfor:

2 lisenser - Kr 600,- f. eks. nasjonal og internasjonal dommerlisens
3 lisenser - Kr 900,- f. eks. nasjonal, internasjonal og PD dommerlisens
4 eller flere lisenser - Kr 1200 - f. eks. nasjonal og flere internasjonale dommerlisenser

Framgangsmåte.
Internasjonale lisenser betales av hver enkel dommer direkte til det aktuelle internasjonale forbundet. Deretter sender man faktura til ND med tilsvarende beløp. For å få tilbakebetaling via faktura forutsettes det at du har innløst relevant lisenspakke. Faktura merkes med Prosjekt: 10-98051.

Faktura info finner du HER

Spørsmål?
Ta kontakt via: [email protected]


For tekniske spørsmål knyttet til løsningen, kontakt [email protected]

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Klasse / kategori
 *
E-post
 *
Gjenta e-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *
Kjønn
 *
Fødselsdato
   *
Addresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Land
 *
Region
 *
Klubb
 *
Velg hovedgren
 *
Hva er din høyeste godkjente trenerutdannelse i Norges Danseforbund?
 *
Du må ha godkjent trenerutdannelse i Norges Danseforbund for å kunne kjøpe trenerlisens.
 *