Aktivitetslederkurs i PARAdans


AKTIVITETSLEDERKURS i PARADANS er et påbyggingskurs for Trenere og Aktivitetsledere i dans.  

Kurset har fokus på dans for barn og unge med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser og skal gi teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man leder paradansklasser.

Deltakere får innføring i pedagogiske ferdigheter, kunnskap og trygghet for å kunne lede og tilrettelegge fornuftig danseaktivitet for personer med funksjonsnedsettelser.

Målgruppe er Trenere og/eller Aktivitetsledere samt personer med relevant erfaring innen dans.   

Kurset gir teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man leder paradansklasser. Her lærer du om hvordan legge til rette for paradansaktivitet slik at utøvere opplever glede, trygghet og mestring.


STED: Cecilie Thoresensvei 9, 1153 Oslo 

Lørdag 07.09.24: kl. 09:00-17:00
Søndag 08.09.24: kl. 09:00-17:00

Kursholder: Marie Mack Roald, Henriette Gard Haugen 

Påmeldingsfrist: 01 september' 24.


KRAV TIL DELTAKER: 

Du må være medlem av en klubb i ND for å kunne delta på kurset. 

Fylle 15 år innen utgangen av året. 

FØRKUNNSKAPER: 

Kjennskap til idretten. Relevant danse- og/eller trenererfaring.  Det anbefales at deltakeren har minimum aktivitetslederkurs i barnedans eller annen relevant trenerutdanning.

E-læring/forarbeid:
Alle deltagere må før kursstart ha gjennomført e-læring:

ekurs.nif.no (kreves innlogging / bruker på Min idrett / Idrettens ID). Gjennomføring ca. 1 time

«Barneidrettens verdigrunnlag» 

«Paraidrett»

NIFs Trenerattest

Man lagrer/skriver selv ut kursbeviset
Kursbevis for gjennomført E-læring framlegges for kurslærer for godkjenning av gjennomføring. 

 
VURDERING:

Praktisk gjennomføring av avsluttende gruppeoppgave.

Vurderes til Bestått/Ikke bestått.

 

LÆRINGSMÅL:

Kurset skal gi en innføring i Pedagogikk og metodikk, instruksjon og praktiske øvelser knyttet til det å undervise en paradansklasse.

Etter endt kurs skal deltakere ha et godt grunnlag for å kunne lede og tilrettelegge fornuftig danseaktivitet for personer med funksjonsnedsettelse.

 

Deltakeren skal etter gjennomført kurs:

  • Kunne tilrettelegge fornuftig trening for personer med kognitive og/eller fysiske funksjonsnedsettelser.
  • Ha kjennskap til grunnleggende særegne prinsipper for paradans.
  • Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til paradansere
  • Ha kunnskap om hvordan man tilrettelegger undervisning og kommuniserer med personer med kognivie og/eller fysiske funksjonsnedsettelser
  • Kunne legge opp trening med fornuftig, gradvis progresjon
  • Mestre trenerrollen, og kunne videreformidle sin kunnskap til paradansere på en hensiktsmessig måte


For å få autorisasjon som Aktivitetsleder i PARAdans må deltakerne ha:     

Gjennomført aktuelle kurs og bestått gruppeoppgave
- Deltatt aktivt på 100% av kurset  
- Gjennomført NIFs Trenerattest og E-læringsmoduler - "Paraidrett" og "Barneidrettens verdigrunnlag" 


 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Klasse / kategori
 *
E-post
 *
Gjenta e-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *
Fødselsdato
   *
Region
 *
Klubb
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
ND vil publisere en oversikt over utdannede trenere med kontakt info (e-post og tlf.nr.) som gir mulighet til klubber og regioner å kontakte deg for evt treneroppdrag. Gir du Danseforbundet ditt samtykke om å publisere ditt navn, e-post og tlf.nr på nettsiden?
Jeg samtykker
 *
Har du godkjent trenerutdannelse gjennom Norges Danseforbund eller annen relevant trenerutdannelse?
 *
 *