Aktivitetslederkurs i barnedans


Kurset er for deg som ønsker å få kunnskap om å drive danseaktivitet for barn under 13 år. Kurset tar for seg aktiviteter som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt). Deltakere får innføring i pedagogiske ferdigheter som er avgjørende for barns utvikling.

Kurset er en naturlig start på Norges Danseforbunds trenerutdanning og gir teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man leder barnedansklasser.

Kursholder: Marie Mack Roald (988 02 892) 
Pris: 550,-   

Sted: Cecilie Thoresensvei 9, 1153 Oslo - Studio Step Up


Du må være medlem av en klubb i ND for å kunne delta på kurset.   
Aldersgrense: Deltaker skal ha fylt 15 år innen utgangen av året.  

For å få autorisasjon som Aktivitetsleder i  Barnedans må deltakerne ha:     

Gjennomført aktuelle kurs og bestått gruppeoppgave
- Deltatt aktivt  på minimum 80% av kurset inkludert obligatorisk avsluttende gruppeoppgave.
- Gjennomført 15 timer praksis  -  Praksisskjema finner du HER
- Gjennomført NIFs
Trenerattest Barn og E-læringsmodul - "Barneidrettens verdigrunnlag"

Modulen "Barneidrettens verdigrunnlag" (E-læring) er obligatorisk og skal gjennomføres før første kursdag, 
Man lagrer/skriver selv ut kursbeviset etter fullført modul.
Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer, som krysser av for gjennomføring. 

Følg link: kurs.idrett.no    

Trykk her for å lese mer om Aktivitetslederkurs 

Eksamensform: Gruppeoppgave

Krav til praksis:   15 timer i en klubb. 
 

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 15 timer før du får tildelt blir autorisert som Aktivitetsleder i Barnedans.  

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning.  

Praksisskjema sendes som et skannet PDF-dokument på e-post til ND's utdanningsansvarlig innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres. 

Etter å ha bestått kurset og gjenomført praksis blir man godkjent som aktivitetsleder for barnedans og får kursbevis for dette. 

 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Fyll ut:
 *
E-post
 *
Gjenta e-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *
Alder
   *
Region
 *
Klubb
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
ND vil publisere en oversikt over utdannede trenere med kontakt info (e-post og tlf.nr.) som gir mulighet til klubber og regioner å kontakte deg for evt treneroppdrag. Gir du Danseforbundet ditt samtykke om å publisere ditt navn, e-post og tlf.nr på nettsiden?
Jeg samtykker
 *
 *