Aktivitetslederkurs i Barnedans

Startdato : 02.12.2023 10:00
Sluttdato : 03.12.2023 17:00
Oslo - Studio Step Up
Cecilie Thoresensvei 9, 1153 Oslo
 

Kurset er for deg som ønsker å få kunnskap om å drive danseaktivitet for barn under 13 år. Kurset tar for seg aktiviteter som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt). Deltakere får innføring i pedagogiske ferdigheter som er avgjørende for barns utvikling.

Kurset er en naturlig start på Norges Danseforbunds trenerutdanning og gir teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man leder barnedansklasser.


Kursholder: Marie Mack Roald (988 02 892)
Pris: 550,-   

Sted: Cecilie Thoresensvei 9, 1153 Oslo - Studio Step Up
Lørdag 02.12.23: kl. 10:00-17:00
Søndag 03.12.23: kl. 10:00-17:00

Du må være medlem av en klubb i ND for å kunne delta på kurset.  

Aldersgrense: Deltaker skal ha fylt 15 år innen utgangen av året. 

For å få autorisasjon som Aktivitetsleder i Barnedans må deltakerne ha:     

Gjennomført aktuelle kurs og bestått gruppeoppgave
- Deltatt aktivt  på minimum 80% av kurset inkludert obligatorisk avsluttende gruppeoppgave.
- Gjennomført 15 timer praksis  -  Praksisskjema finner du HER
- Gjennomført NIFs Trenerattest Barn og E-læringsmodul - "Barneidrettens verdigrunnlag"

Modulen "Barneidrettens verdigrunnlag" (E-læring) er obligatorisk og skal gjennomføres før første kursdag, 
Man lagrer/skriver selv ut kursbeviset etter fullført modul.
Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer, som krysser av for gjennomføring. 

Følg link: kurs.idrett.no    

Eksamensform: Gruppeoppgave

Krav til praksis:   15 timer i en klubb.  

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 15 timer før du får tildelt blir autorisert som Aktivitetsleder i Barnedans.  

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning.  

Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Praksisskjema lastes opp via danseforbundet.no som et skannet PDF-dokument innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført.

https://www.danseforbundet.no/trenere-dommere/utdanning/trenerutdanning/levering-av-praksisskjema


Trykk her for å lese mer om Aktivitetslederkurs 


Etter å ha bestått kurset og gjenomført praksis blir man godkjent som aktivitetsleder for barnedans og får kursbevis for dette.

Se mer 
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.

Har du spørsmål?