Aktivitetslederkurs i Barnedans - Trondheim

Startdato : 23.11.2024 10:00
Sluttdato : 24.11.2024 17:00
Trondheim
mer info kommer
 

Kurset er for deg som ønsker å få kunnskap om å drive danseaktivitet for barn under 13 år. Kurset tar for seg aktiviteter som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt). Deltakere får innføring i pedagogiske ferdigheter som er avgjørende for barns utvikling.

Kurset er en naturlig start på Norges Danseforbunds trenerutdanning og gir teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man leder barnedansklasser.


Sted: Trondheim - mer info om sted kommer 

Lørdag 23.11.24: kl. 10:00-17:00
Søndag 24.11.24: kl. 10:00-17:00

Kursholder: Marie Mack Roald (988 02 892)


Du må være medlem av en klubb i ND for å kunne delta på kurset.  

AldersgrenseDeltaker skal ha fylt 15 år innen utgangen av året. 

Påmeldingsfrist: 1 november' 24.


For å få autorisasjon som Aktivitetsleder i Barnedans må deltakerne ha:     

Gjennomført aktuelle kurs og bestått gruppeoppgave
- Deltatt aktivt på minimum 80% av kurset inkludert obligatorisk avsluttende gruppeoppgave.
- Gjennomført 15 timer praksis
- Gjennomført 
NIFs Trenerattest Barn og E-læringsmodul - "Barneidrettens verdigrunnlag" 


E-lærings modulen "Barneidrettens verdigrunnlag" er obligatorisk og skal gjennomføres før første kursdag, 
Man lagrer/skriver selv ut kursbeviset etter fullført modul.
Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer for godkjenning av gjennomføring. 


Eksamensform: Gruppeoppgave

Krav til praksis:   15 timer i en klubb.  

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 15 timer før du får tildelt blir autorisert som Aktivitetsleder i Barnedans.  

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning.  

Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Praksisskjema lastes opp via danseforbundet.no som et skannet PDF-dokument innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført.

https://www.danseforbundet.no/trenere-dommere/utdanning/trenerutdanning/levering-av-praksisskjema


Trykk her for å lese mer om Aktivitetslederkurs 


Etter å ha bestått kurset og gjenomført praksis blir man godkjent som aktivitetsleder for barnedans og får kursbevis for dette.

Se mer 
 

Påmeldingsskjema

Klasse / kategori
 *
E-post
 *
Gjenta e-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *
Fødselsdato
   *
Region
 *
Klubb
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
ND vil publisere en oversikt over utdannede trenere med kontakt info (e-post og tlf.nr.) som gir mulighet til klubber og regioner å kontakte deg for evt treneroppdrag. Gir du Danseforbundet ditt samtykke om å publisere ditt navn, e-post og tlf.nr på nettsiden?
Jeg samtykker
 *
 *

Har du spørsmål?