Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
menu

Trener 1 - felles del 1

Startdato : 15.05.2021 09:00
Sluttdato : 16.05.2021 16:00
Påmeldingsfrist : 04.05.2021 15:15
ONLINE
via ZOOM
 


Velkommen til Trener 1 felles del 1 online!

Kursholder: Raik Tietze
Pris: 350,-

Dette kurset gjennomføres digitalt via Zoom. Deltakeren vil få en e-post med link og informasjon kort tid før kurset.

Du må være medlem i en klubb i ND for å kunne delta på kurset.

Aldersgrense: Deltaker skal ha fylt 16 år innen utgangen av året.


Tentativ timeplan (endringene kan forekomme)

Lørdag kl. 09.00 - 16.00
Søndag kl. 09.00- 16.00
Pauser vil bli lagt av kursholderen på passende tidspunkter. 

Deltakelsen på begge dagene er obligatorisk for å få godkjent Trener 1.

E-Læring: (Best læringsutbytte hvis den gjennomføres før kursstart)


Modulen "Barneidrettens verdigrunnlag" (E-læring) er obligatorisk og skal gjennomføres før første kursdag.
Man lagrer/skriver selv ut kursbeviset etter fullført modul.
Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer, som krysser av for gjennomført E-læring. 

Trykk her: ekurs.nif.no
Vi anbefaler at all e-læringen gjennomføres i forkant av kurset for å få mest mulig læringsutbytte! 

For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha: 

  • Gjennomført aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs + E-læring)
  • Deltatt aktivt på minmum 80% av utdanningen
  • Gjennomført 45 timer praksis 
  • Gjennomført E-læringsmodul - "Barneidrettens verdigrunnlag"


Krav til praksis: 45 timer relevant i en klubb.

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 45 timer før du får tildelt Trener 1 kompetansen og blir autorisert som Trener 1. 

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning. 

Praksisskjema sendes som et skannet PDF-dokument på e-post til ND's utdanningsansvarlig innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

 Dette skjemaet finner du også på forbundets hjemmeside under "Dokumenter"

Trykk her for å lese mer om TRENER 1

Se mer 
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.

Har du spørsmål?

ss