Grunnkurs Freestyle 8-10 år IDDA vår 2021

Freestyle grunnkurs, 8-10 år IDDA

Torsdag  kl 16.00-17.00

Varighet uke 3 til og med uke 21. Kurset følger skoleruta og nasjonale fri- og helligdager.

Pris: 900 (Rabatt kr. 100,-  ved påmelding før 11.01.21)

Obligatorisk medlemskontingent på 200,- dekker forsikring og lisens til Norges danseforbund

 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Klasse / kategori
 *
E-post (Foresatt)
 *
Fornavn (Danser)
 *
Etternavn (Daner)
 *
Mobil
Kjønn (Danser)
 *
Fødselsdato (Danser)
   *
Addresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Dugnad
 *
Klubben er avhengig av at foreldre har mulighet til å stille på dugnad når klubben arrangerer tilstelninger.
Meld på før 04.01.21
Medlemskontingent 2021
 *
Tillatelse til bruk av bilde på sosiale/digitale/ fysiske medier som Facebook, hjemmeside og avisartikler.
 *
 *