Streetmiks Dansemiks videregående 10-15+år, Vår 2021

Streetmiks, Dansemiks videregående 10-15 år

Dette kurset er for de som tidligere har gått på Dansemiks, passer også for nye medlemmer. Her vil det bli en miks av stilarter, og kurset passer for både gutter og jenter.

Tirsdag kl 19.15-20.00

Varighet uke 2 til og med uke 21 - Kurset følger skoleruta og nasjonale fri- og helligdager.

Pris: 900,-  (Rabatt kr. 100,- ved påmelding før 04.01.21)

Obligatorisk medlemskontingent (kr. 200,- ) for 2021 må krysses av for vårsemester. Kontingenten dekker forsikring og lisens til Norges danseforbund.

 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Klasse / kategori
 *
E-post (Foresatt)
 *
Fornavn (Danser)
 *
Etternavn (Danser)
 *
Mobil
 *
Kjønn (Danser)
 *
Fødselsdato (Danser)
   *
Addresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Dugnad
 *
Klubben er avhengig av at foreldre har mulighet til å stille på dugnad når klubben arrangerer tilstelninger.
Medlemskontingent 2021
 *
Tillatelse til bruk av bilde på sosiale/digitale/ fysiske medier som Facebook, hjemmeside og avisartikler.
 *
 *