Sportsdans-selskapsdans nivå 1 5-7 år vår 2021

Sportsdans nivå 1, 5-7 år

For å kunne melde seg på nivå 1 må det være gjennomført minimum et semester med grunnkurs/nybegynner.

På dette kurset lærer man enkle grunntrinn i standard og latinamerikanske danser. Lærer rytme og bevegelse til musikk, man setter sammen enkle trinn. Passer for både gutter og jenter som liker å bevege seg til musikk.

Onsdag  kl 17.00-17.45

Varighet uke 2 til og med uke 21, med fri i skoleferien.

Pris: 900 (Rabatt kr. 100,-  ved påmelding før 04.01.21)

Obligatorisk medlemskontingent på 200,- dekker forsikring og lisens til Norgesdanseforbund

 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Klasse / kategori
 *
E-post (Foresatt)
 *
Fornavn (Danser)
 *
Etternavn (Daner)
 *
Mobil
Kjønn (Danser)
 *
Fødselsdato (Danser)
   *
Addresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Dugnad
 *
Klubben er avhengig av at foreldre har mulighet til å stille på dugnad når klubben arrangerer tilstelninger.
Medlemskontingent 2021
 *
Tillatelse til bruk av bilde på sosiale/digitale/ fysiske medier som Facebook, hjemmeside og avisartikler.
 *
 *