Sportsdans-selskapsdans grunnkurs 5-7 år vår 2021

Sportsdans/selskaps dans Grunnkurs 5-7 år:

På dette kurset lærer man enkle basic trinn i både standard og latin danser. Man lærer rytme og bevegelser til musikk, samt sette sammen enkle trinn. Passer for både gutter og jenter.

Tirsdag  kl 16.00-16.45

Varighet uke 2 til og med uke 21 - Kurset følger skoleruta og nasjonale fri- og helligdager.

Pris: 900,-  (Rabatt kr. 100,-  ved påmelding før 04.01.21)

Obligatorisk medlemskontingent på 200,- dekker forsikring og lisens til Norgesdanseforbund

 

Påmeldingsskjema Registreringsskjema

Klasse / kategori
 *
E-post (Foresatt)
 *
Fornavn (Danser)
 *
Etternavn (Danser)
 *
Mobil
Kjønn (Danser)
 *
Fødselsdato (Danser)
   *
Addresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Dugnad
 *
Klubben er avhengig av at foreldre har mulighet til å stille på dugnad når klubben arrangerer tilstelninger.
Medlemskontingent 2021
 *
Tillatelse til bruk av bilde på sosiale/digitale/ fysiske medier som Facebook, hjemmeside og avisartikler.
 *
 *