Utsatt! -Nasjonal dommerutdanning (D2) Sportsdrill - Del 2

Startdato: 13.03.2021 09:00
Sluttdato: 14.03.2021 17:00
Påmeldingsfrist: 03.03.2021 23:59
Bergen
Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 | 5254 Sandsli
 


 • Dette kurset er utsatt pga Covid-19. Mer informasjon kommer.

 • Kursholder: Elisabeth S Kleive
 • Pris: 750,-

Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 | 5254 Sandsli

Du må være medlem av en klubb i Norges Danseforbund for å kunne delta på kurset.

 • Timeplan for helgen: (endringene kan forekomme!)

  • Lørdag: 09.00 - 18.00
  • Søndag: 09.00 - 17.00

( Pauser vil bli lagt inn av kursholder på passende tidspunkt).

 • INFO:

Dommerutdanningen Sportsdrill består av tre obligatoriske deler. 

Fellesdel for alle grenene (Modul 1) i danseforbundet, deretter er det to grenspesifikke deler som gjelder kun Sportsdrill. Disse to delene består av Del 1: Kortprogram og Del 2: Freestyle event.

 • Delkursene i sportsdrill gjennomføres etter reglement og prosedyre fra WBTF, og kvalifiserer til nasjonal dommerutdanning.
 • Det er derfor viktig at du har kjennskap til idretten og innehar forkunnskaper om kortprogram og obligatoriske elementer.

 • Du vil få en grundig gjennomgang av nasjonalt reglement, samt arbeide både i teori og praksis for å lære å vurdere og dømme de ulike aspektene i idretten. 
 • Du skal i etterkant av kurset kunne dømme alle de nasjonale konkurransegrenene, og gjenkjenne ferdighetsnivået i de ulike programmene. 

Det oppfordres til at man gjør seg kjent med reglementet før kurset.
I etterkant av påmeldingen får du tilsendt dommermanual og reglement. Print ut og ta med til kurset. 


 • For å bli godkjent som Nasjonal Dommer må deltakerne ha: 
 1. - Gjennomført aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs)
 2. - Deltatt aktivt på minmum 90% av undervisningen
 3. - Gjennomført og bestått 2 prøvedømminger i sin gren

Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført prøvedømming blir man godkjent som Dommer og får kursbevis for dette.

 • For å være dommer i Norges Danseforbund må du:

 1. - Være medlem av en klubb i Norges Danseforbund
 1. - Gjennomført dommerutdannelse inkl. prøvedømming
 2. - Signert «Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund».
 3. - Betalt dommerlisens for inneværende år
 4. - Deltatt på dommerseminar i sin gren minimum hvert 2.år


Se mer 
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.

Har du spørsmål?