Lisens 2020

 

NB! Lisensen for 2020 er gyldig fram til 1.februar 2021.

Dagens lisens løsning og forsikringsavtale er under revidering. Den nye løsningen vil gjelde fra 1.februar. Har du kjøpt konkurranselisens, dommer- og/eller trenerlisens i 2020 trenger du ikke kjøpe ny lisens før den nye løsningen er på plass. 


Konkurranselisens  
Alle dansere som deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund er pålagt å kjøpe en konkurranselisens for det gjeldene året. Dette gjelder fra og med det året danseren fyller 11 år. Dansere under 11 år er fritatt denne lisensen. 


Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring, se forsikringsvilkår u/13 år.
Alle barn fra 11 år og eldre må innløse konkurranselisens. 


 • Konkurranselisens 11-12 år – 100kr - FORSIKRINGSVILKÅR U/13 ÅR
 • Konkurranselisens 13 år oppover – 300kr - FORSIKRINGSVILKÅR 13 - 80 ÅR


 • Engangslisens 
  Dersom man ikke ønsker å konkurrere hele året, men kun melde seg på enkeltkonkurranser, kan du betale engangslisens for konkurransen. Dette gjøres i registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen. Engangslisens er kun gyldig for den aktuelle konkurransen.
 • Engangslisens -  75kr pr konkurranse.


 • Trenerlisens  
  Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har tatt Danseforbundets trenerutdanning og gir deg blant annet gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet. Lisensen dekker også en utvidet forsikring som sikrer at treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.
 • Trenerlisens – 350kr 


 • Dommerlisens 
  Dommerlisens er kun aktuell for de som har tatt dommerutdanning i forbundet og dømmer nasjonale og internasjonale konkurranser. Lisensen dekker en utvidet forsikring som sikrer at dommeren/treneren blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.
 • Dommerlisens – 350kr
 • Dommer og trenerlisens – 500kr (rabatt på kr 200,-)


Spørsmål?
For spørsmål knyttet til lisens ta kontakt med oss:
[email protected]

For tekniske spørsmål knyttet til løsningen, kontakt [email protected]

Se mer 
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.

Har du spørsmål?