Dommerutdanning FELLES DEL (Modul 1) - Alle Grener

Startdato: 04.09.2020 17:30
Sluttdato: 04.09.2020 21:30
Påmeldingsfrist: 20.08.2020 00:00
BERGEN - Idrettens Hus
Kniksens plass 3 I 5063 Bergen
 


Kursholder: Michelle Lindøe Enger

Timeplan - Endringene kan forekomme

 • 17.30 - 17.45 Velkommen – Generell info
 • 17.45 - 18.00 Organisasjonsoppbyggingen i ND og NIF + Idrettens verdigrunnlag og NDs verdier 
 • 18.00 - 18.30 Bestemmelser og Etiske retningslinjer for dommere i ND» og «Dommerkriterier»
 • 18.30 - 18.45 Administrative rutiner, ansvarsforhold
 • 18.45 - 19.45 Psykologiske faktorer ved bedømming
 • 19.45 - 20.00 Du som dommer
 • 20.00 - 20.45 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
 • 20.45 - 21.30 Skriftlig Eksamen - Multipel choice, samt drøftingsoppgave(r)
 •  Pauser vil bli lagt inn av kursholder på passende tidspunkt. 


 • OM KURSET:

 • All dommerutdanning i Norges Danseforbund følger et felles oppsett og består av ulike moduler som dekker det du trenger for å bli utdannet som dommer i innen de ulike grenene. Noen moduler er grenspesifikke og andre er felles.

 • Modul 1 er grunnsteinen uavhengig av gren og/eller regional eller nasjonal dommerutdanning.
 • Skal du utdanne deg til dommer, skal du gjennom Modul 1. 
 • Du trenger kun å ta Modul 1 én gang.


Etter gjennomføring av Modul 1 inkludert en skriftlig eksamen skal du:

 • • ha kjennskap til organisasjonsoppbyggingen i ND og NIF
 • • kjenne til idrettens verdigrunnlag og NDs verdier
 • • kjenne til «Bestemmelser og Etiske retningslinjer for dommere i ND» og «Dommerkriterier»
 • • kjenne til «Psykologiske faktorer ved bedømming»
 • • kjenne til «Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett»
 • • kjenne til hvilke administrative rutiner som hører med som dommer.
 • • vite hvilket ansvar du har som dommer i forhold til klubb, utøver, andre dommere og foreldre.
 • • kunne utføre kompetanseanalyse på egen dommerrolle


Se mer 
 

Påmeldingsskjema

Klasse / kategori
 *
E-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *
Fødselsdato
   *
Region
 *
Klubb
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
 *

Har du spørsmål?