SØKNAD - HELE NORGE DANSER 2020


 

Det er for 2020 mulig å søke om økonomisk støtte for å gjennomføre dansekurs. Hovedvilkåret er at disse kursene arrangeres et sted klubben normalt sett ikke tilbyr dansekurs. 

Vi ønsker med dette at flere barn, ungdom og voksne kan få muligheten til å danse i regi av norsk idrett. Prosjektet ble testet i 4 klubber som en pilot i 2018, og gjennomført i 2019 med svært gode resultater.

Fra en av klubbene som var med i piloten:

 «Vi har nå et kjempefint øvet parti med 12-14 deltagere som er resultatet av SFO satsingen i høst. Regner med at de fleste der vil prøve seg i førstegangsstartende i løpet av de kommende månedene. Men det viktigste er jo at de er aktive medlemmer og vi har skapt et veldig hyggelig miljø i klubben med mange nye deltagere. Vi må fortsette å satse så vi får opp flere slike grupper, da vil det spire og gro i dansen igjen»

PROSJEKTVILKÅR

 • - Én klubb kan maksimalt få støtte til 2 kurs.
 • - Uavhengig av antall uker kurset varer er støtten per kurs kr 4200
 • - All påmelding skal skje via deltager.no.
 • - Påmelding skal settes opp på klubbens deltager.no av prosjektansvarlig i ND.
 • - Anbefalt påmeldingsavgift er kr 200,-
 • - Påmeldingsavgiften tilfaller klubben.
 • - Kursavgift skal dekke medlemskap i klubb.
 • - Påmeldte skal registreres ved rapportering av medlemsopplysninger (Idrettsregistreringen/Samordnet rapportering)
 • - Prosjektstøtte utbetales midtveis eller etter endt kurs.
 • - Dersom kurset avlyses utbetales ikke støtte.

 • FØR DU GÅR VIDERE KAN DET VÆRE LURT Å HA AVKLART:
 • - Ønsker dere å sette opp 1 eller 2 kurs?
 • - Lengde på kurset (6-12 uker)?
 • - Hva skal kurset koste?
 • - Hvilke(n) aldersgruppe(r)?
 • - Hvem skal være instruktør?
 • - Hvor skal kursene holdes?
 • - Når (dag, klokkeslett)?

 • SØKNADSFRIST VINTER/VÅR: 26.01.2020 
 • SØKNADSFRIST HØST: 14.06.2020


Se mer 
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.

Har du spørsmål?