Nasjonal Dommerutdanning (D2) FDJ/IDO - kurshelg 2

Startdato: 22.08.2020 10:00
Sluttdato: 23.08.2020 17:00
Påmeldingsfrist: 03.08.2020 00:00
Danseklubben Studio 1
Solheimveien 56, 1473 Lørenskog
 

Kurshelg 2

Du må være medlem i en klubb i ND for å kunne delta på kurset.

Pris: 500,- 

Her finner du all info om Dommerutdanning

OM KURSET:

Dommerutdanningen i FDJ/IDO grener består av to obligatoriske deler. 

Del 1: Fellesdel (Modul 1) for alle grenene  i Danseforbundet

Del 2: Grenspesifikk del som gjelder kun FDJ/IDO og består av to kurshelger (32 timer fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer).

Eksamen: Skriftlig eksamen med teori + muntlig videobedømming samt 2 godkjente prøvedømminger (2 x FDJ og 2 x PA) med en mentor.

Du vil få en grundig gjennomgang av nasjonalt reglement, samt arbeide både i teori og praksis for å lære å vurdere og dømme de ulike aspektene i Freestyle, Slowdance, Disco og Performing Arts (PA).

Autorisasjon gis når en dommer har:

- Minimum fylt 20 år og er medlem av en klubb tilknyttet Norges Danseforbund

- Gjennomført dommerutdannelse inkl. prøvedømming

- Deltatt på minimum 90 % av undervisningen

- Bestått teoretisk og praktisk eksamen som Norges Danseforbund autoriserer.

- For å opprettholde dommerautorisasjon skal vedkommende betale årlig dommerlisens samt delta på dommerseminar minst hvert 2 år.

Husk å melde deg på Dommerutdaning FELLES DEL - Modul 1 -  (egen påmelding)

All dommerutdanning i Norges Danseforbund følger et felles oppsett og består av ulike moduler som dekker det du trenger for å bli utdannet som dommer i innen de ulike grenene. Noen moduler er grenspesifikke og andre er felles.

Modul 1 er grunnsteinen uavhengig av gren og/eller regional eller nasjonal dommerutdanning.

Skal du utdanne deg til dommer, skal du gjennom Modul 1. Du trenger kun å ta Modul 1 én gang.


Se mer 
 

Påmeldingsskjema

Deltageravgift
 *
E-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *
Fødselsdato
   *
Region
 *
Klubb
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
 *

Har du spørsmål?